Zakres terytorialny - Krzysztof Dudziak - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie.

Idź do spisu treści

Menu główne

Zakres terytorialny

  Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Dokonując wyboru komornika poza jego rewirem ( w tym wypadku poza miastem Jaworzno ) należy koniecznie zaznaczyć formułę: "korzystam z wyboru komornika na podstawie art. 8 ust.6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".
 


  Prawo wyboru komornika spoza rewiru nie dotyczy egzekucji z nieruchomości oraz spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego